กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ กล่าวว่า
การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการฝึกอบรม “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีประชาชนให้ความสนใจ สมัครเข้าฝึกอบรมเต็มจำนวนการรับต่อรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ไกล่เกลี่ยในการยุติข้อพิพาท ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งสามารถช่วยลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้เป็นจำนวนมาก และนำมาซึ่งการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ได้มีการเชิญวิทยากรผู้บรรยายซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติ เฉพาะด้านมาให้ความรู้กับผู้ฝึกอบรมและได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้วย

โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ได้รับวุฒิบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว เป็นรุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 080-7352096 หรือสมัครโดยตรงได้ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต : เลขที่ 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-5331000 ต่อ 401

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

บทความที่เกี่ยวข้อง