พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง เข้ารับรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (Thai Award) ประจำปี 2566 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง

พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง เข้ารับรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (Thai Award) ประจำปี 2566 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง เข้ารับรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (Thai Award) ประจำปี 2566 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

9 เมษายน 2566 นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง ประธานสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย และคณะกรรมการบริหารสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ไทยบุคคลแห่งชาติ (Thai Award) ประจำปี 2566 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จากสมาคมการนักข่าวไทย (Thai Press Council) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง

“รางวัลแห่งขาติ” รางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards) ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาจต่างๆ ดังนี้

 1. ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาดีเด่น
 2. เผยแพร่พระพุทธศาสนาดีเด่น
 3. นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น
 4. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
 5. ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น (ทหารหรือข้าราชการระดับสูง)
 6. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
 7. ข้าราชการไทยดีเด่น
 8. นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกษาดีเด่น
 9. นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น
 10. บุคคลต้นแบบผุ้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น
 11. บุคคลผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 12. หมอลำต้นแบบแห่งชาติ
 13. สถานศึกาาดีเด่น
 14. ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเกษตรกรท้องถิ่นตัวอย่างดีเด่น
 15. เยาวชนตัวอย่างดีเด่น
 16. นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น
 17. ผู้เป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีเด่น
 18. ข้าราชการไทยดีเด่น
 19. นักพัฒนาและปกครองท้องถิ่นดีเด่น
 20. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
 21. นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกาาดีเด่น
 22. เยาวชนตัวอย่างดีเด่น

ซึ่งนายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง ได้ทุ่มเทและอุทิศเวลาเป็นอย่างมากในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในฐานะผู้นำเข้าและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กกลางน้ำ ตลอดจนผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ในการเรียกร้องให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กให้หาทางออกร่วมกันในการยกเลิกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และการหลบเลี่ยง (Anti-Dumping และ Anti-Circumvention) พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มากว่า 10 ปี

รางวัลแห่งชาติ

พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง เข้ารับรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (Thai Award) ประจำปี 2566 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

บทความที่เกี่ยวข้อง
boonmarket

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต” งานแฟร์ใจฟูทั้งผู้ให้ และผู้รับ อิ่ม ฟิน ช้อป พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดาราดัง 1-7 พ.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ. รามาธิบดี