สภาเอสเอ็มอีเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมาย และตลาดฮาลาล

สภาเอสเอ็มอีเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมาย และตลาดฮาลาล

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอีเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมาย และตลาดฮาลาล

18 ตุลาคม 2566 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาเอสเอ็มอี เข้าพบ ท่านพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และหารือแนวทางการส่งเสริม SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจ การมุ่งเป้าไปที่ตลาดฮาลาลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างการรับรู้และเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อลดภาระศาล และขอให้ท่านสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ท่านรัฐมนตรีให้ความสนใจในเรื่องตลาดฮาลาล การสร้างแต้มต่อให้กับ SMEs จากผู้ประกอบการรายใหญ่โดยการลดระยะเวลาของ Credit Term และให้สภาเอสเอ็มอีเป็นหนึ่งในเครื่องมือการขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม

ในการนี้ ได้เข้าพบท่านพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่าน ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และท่านณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อหารือแนวทางการจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนร่วมกันต่อไป

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #ThaiSMEsCouncil #สภาเอสเอ็มอี #SMEs #เอสเอ็มอี #กระทรวงยุติธรรม

สภาเอสเอ็มอีเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมาย และตลาดฮาลาล

บทความที่เกี่ยวข้อง