สภาเอสเอ็มอีแสดงความยินดีรัฐมนตรี พม. และหารือแนวทางความร่วมมือ
สภาเอสเอ็มอีแสดงความยินดีรัฐมนตรี พม. และหารือแนวทางความร่วมมือ

สภาเอสเอ็มอีแสดงความยินดีรัฐมนตรี พม. และหารือแนวทางความร่วมมือ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอีแสดงความยินดีรัฐมนตรี พม. และหารือแนวทางความร่วมมือ

12 ตุลาคม 2566 [9.00 น.] คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาเอสเอ็มอี เข้าพบ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน (SDGs) โดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานอาวุโสสายงานพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่สังคม (HCC) ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการผลักดันพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในรัฐสภาที่เคยนำเสนอท่านไว้ในการเข้าพบครั้งก่อน

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #ThaiSMEsCouncil #สภาเอสเอ็มอี #SMEs #เอสเอ็มอี

สภาเอสเอ็มอีแสดงความยินดีรัฐมนตรี พม. และหารือแนวทางความร่วมมือ

บทความที่เกี่ยวข้อง