“เทศน์.com” ถ่ายทอด ‘เทศน์มหาชาติทำนองหลวง’ ออนไลน์ทั่วโลก เผยแผ่พระพุทธศาสนา

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“นสช.10” จัดเทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ ถ่ายทอดทั่วโลก เผยแผ่พระพุทธศาสนา “มาฆบูชา มหาทาน มหากุศล” สนับสนุนงานเยาวชนสร้างชาติ

นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 10 (นสช.10) สถาบันการสร้างชาติ (NBI) จัดงาน “มาฆบูชา มหาทาน มหากุศล” เทศน์มหาชาติทำนองหลวง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เนื่องในวันมาฆบูชา 2564 ณ แอมไชน่าทาวน์ เยาวราช โดยรวบรวมพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในการเทศน์มหาชาติทำนองหลวงระดับประเทศที่หาฟังได้ยากมาถ่ายทอดให้พุทธศาสนิกชนสามารถรับชมรับฟังช่องทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ของคนในชาติ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานเยาวชนสร้างชาติให้เป็นคน “ดี เก่ง กล้า” ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยต่อไปในอนาคต

ในการนี้ เปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมบูชากัณฑ์เทศน์และสลักชื่อลงในใบโพธิ์ทอง แล้วนำไปติดตั้งไว้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์จำลองบริเวณหน้าศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งใบโพธิ์ดังกล่าวจะนำไปเป็นมวลสารในการหล่อพระพุทธรูปในกาลต่อไป โดยพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

พุทธศาสนิกชนสามารถติดตามได้ที่

Website “เทศน์.com” https://bit.ly/3kg7xcP

Facebook “เทศน์” https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube “เทศน์” https://bit.ly/3quHiBB

WC รายงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง