ก.แรงงาน รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

ก.แรงงาน รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับมอบชุดอุปกรณ์ VDO CONFERENCE เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม ZOOM จากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยรับมอบจาก คุณอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ คุณรังสรรค์ อนันต์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ และคณะ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ที่ห้ามจัดกิจกรรมรวมบุคคลเกิน 20 คน ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3

บทความที่เกี่ยวข้อง