“เฉลิมชัย” สั่ง“ฟรุ้ทบอร์ด”เดินหน้าช่วย”ลำไย-เงาะ-ลองกอง”ต่อเนื่องรองรับผลผลิตที่กำลังออก จนสิ้นฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 64

“เฉลิมชัย” สั่ง“ฟรุ้ทบอร์ด”เดินหน้าช่วย”ลำไย-เงาะ-ลองกอง”ต่อเนื่องรองรับผลผลิตที่กำลังออก จนสิ้นฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 64

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำที่กระทรวงเกษตรได้เร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องโดยเฉพาะมังคุด ภาคใต้ ที่ เร่งกระจายสินค้า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)ได้ออกมาตรการเชิงรุกทุกแพลตฟอร์มตามแผนบริหารจัดการผลไม้ประจำปีการผลิต2564 รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ใหม่เน้นการบริโภคภายในประเทศทดแทนการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด19จนสามารถดึงมังคุดออกจากแหล่งผลิตจนถึงวันนี้ได้กว่า20,000ตันทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ13-15บาทสำหรับมังคุดเกรดคละและมังคุดเกรดคุณภาพ ราคาใกล้แตะที่กิโลกรัมละ 50 บาทแม้ว่ามีรายงานล่าสุดของกรมการค้าภายในแม้จะเป็นช่วงพีคที่มีผลผลิตมังคุดออกมามากที่สุดถึง60,000ตันภายในเดือนสิงหาคมจากยอดรวมผลผลิตมังคุดภาคใต้รวมทั้งฤดูกาล1.5แสนตัน แต่ก็สามารถยกระดับราคาได้เกินเป้าหมายจากมาตรการหลักมาตรการเสริมใหม่ๆและการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานดังกล่าวมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นมาตรการการเชื่อมโยงและกระจายมังคุดออกนอกแหล่งผลิต โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการแก่ศูนย์กระจายในจังหวัดแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท เพื่อกระจายมังคุดจำนวน 16,950 ตัน ออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็ว มาตรการสนับสนุนค่าขนส่งและค่ากล่องโดยกรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสติกเกอร์ติดกล่องทั้งกล่องฟรีและส่งฟรีผลไม้ทั่วประเทศจำนวน 200,000 กล่องๆ ละ 10 กก. เพื่อช่วยกระจายผลไม้ 2 ล้านกิโลกรัม มาตรการการกระจายมังคุดผ่านระบบร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ร้านธงฟ้า และเครือข่ายบริษัมน้ำมันเช่นบริษัท พีทีจี เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เครือข่ายทายาทร้านค้าส่ง-ค้าปลีก (YTS) กว่า 100 สาขาทั่วประเทศบริษัทสยามแม็คโคร โลตัส เซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี ซีพีออลล์ มากกว่า 1 ล้านกิโลกรัม ขณะเดียวกันสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และสถานีการน้ำมันบางจาก ยังมีการแจกมังคุดให้ผู้บริการเติมน้ำมันในเขตกรุงเทพฯด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ทั่วระบบล่าสุดนายเฉลิมชัย ได้สั่งการให้ฟรุ้ทบอร์ดเร่งช่วยเหลือชาวสวนลำไยและเงาะที่มีราคาลดลงในช่วงกลางฤดูผลิตและลองกองอีกกว่า4หมื่นตันที่กำลังจะออกมาเป็นการล่วงหน้าโดยด่วนด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณและเชิญชวนทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนซื้อผลไม้ไทยเพื่อช่วยชาวสวนให้ได้ราคาที่เป็นธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลผลไม้ปี 2564

ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ.เช่นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลไม้และระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability)รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19(COVID Free)ตามยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัยและให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้ฟรุ้ทบอร์ดจัดทำแผนปฏิรูปการบริหารจัดการผลไม้เชิงโครงสร้างทั้งระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใน90วันโดยมอบหมายให้ตนเป็นประธานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากทุกปีต่อไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง