เกษตรฯ เดินขับเคลื่อน ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรสูสู้โควิด-19

เกษตรฯ เดินขับเคลื่อน ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรสูสู้โควิด-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เกษตรฯ เดินขับเคลื่อน ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรสูสู้โควิด-19

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้สุขอนามัย “Safe and Sealed Travel” ร่วมกับผู้แทนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ผู้แทนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้ขอเข้าพบผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลหกระทบจากโควิด-19 กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนในเรื่องข้อมูลท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผ่านหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงาน จำนวนกว่า 400 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับทราบและเป็นข้อมูลในการทำงานร่วมกันและนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอยู่ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการกว่า 800 รายทั่วประเทศ

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้ช่วยผลักดันการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากแอพลิเคชั่น “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

“รมช.ประภัตร ” ลงพื้นที่ภาคอีสาน มอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี – สกิน เดินหน้าหนุนโครงการสานฝันฯ สร้างรายได้ในระยะเวลา6 เดือนให้เกษตรกร