phoenixnewsthailand

“รมช.ประภัตร ” ลงพื้นที่ภาคอีสาน มอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี – สกิน เดินหน้าหนุนโครงการสานฝันฯ สร้างรายได้ในระยะเวลา6 เดือนให้เกษตรกร

‘นสช.10’ ร่วมกับ ‘SJC Group’ และ ‘เทศน์แชนแนล’ จัดงาน “เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา” ทอดผ้าป่าเพื่อเยาวชน พร้อมถวายศาลา ส.เจริญชัย ประชาร่วมใจ ให้วัดเขาไผ่ ชลบุรี