"พรรคเสมอภาค" เปิดตัวที่ทำการพรรคเตรียมพร้อมเลือกตั้งชูนโยบาย"โบนัสประชาชน" ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติ

“พรรคเสมอภาค” เปิดตัวที่ทำการพรรคเตรียมพร้อมเลือกตั้งชูนโยบาย”โบนัสประชาชน” ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

20 เมษายน 2565 นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค ได้ร่วมกันทำบุญ และเปิดที่ทำการพรรคเสมอภาคแห่งใหม่ ในย่านถนนศรีนครินทร์ 65 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ พร้อมกับ คณะกรรมการบริการพรรค ได้ร่วมแถลงนโยบายพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทางการเมือง โดยนางรฎาวัญ กล่าวว่า การตั้งพรรคเสมอภาคมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ โดยต้องการทำการเมืองภาคประชาชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรค และร่วมกันขับเคลื่อนพรรค ให้พรรคเสมอภาคเป็น “ฐานรากที่แท้จริงแห่งประชาธิปไตย” ขับเคลื่อนให้ทำการเมืองสะอาดดำเนินการต่อเนื่องขยายผลไปทุกเขตเลือกตั้ง สร้างวัฒนธรรมการเมืองสะอาด นำคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ กตัญญู เข้าสู่การเมืองให้มากที่สุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยยึดความมั่นคงสามสถาบันหลักของชาติและนำนโยบายสำคัญ ที่สามารถพัฒนาประเทศไทยให้มีความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม อย่างมั่นคง และยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนโยบายพรรคที่ทางพรรคเสมอภาคจะขับเคลื่อนเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของพรรค เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคือ “โบนัสประชาชน” 2,000,000.00 บาท ยากดี มีจน ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ เพื่อเป็นสวัสดิ์การให้กับประชาชน ขณะเดียวกันยังจะมีการ ตั้งกองทุน AMC แห่งชาติ แก้ปัญหาถูกยึดทรัพย์สิน คืนความสุขประชาชน นโยบายการสนับสนุนผลักดันการส่งเสริม “คลองไทย” สร้างเศรษฐกิจไทย ให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ธนาคารน้ำใต้ดิน ความมั่นคงเรื่องน้ำ จบปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก การตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านละล้านยกระดับสตรีเป็นผู้ประกอบการ

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายในการผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ความมั่นคง ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ปลูก-แปรรูป-ส่งออก สมุนไพรไทย ตำรับยาแผนไทย “มรดกของชาติ” เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ หากได้เข้ามาบริการประเทศตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้กว่าปีละ 1 ล้านล้านบาท

สำหรับนโยบายหลักของพรรคเสมอภาคอีกนโยบาย คือ เรื่องที่จะผลักดันให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อ สร้าง “สังคมอุดมธรรม” ฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคม โดยจะมีการตั้ง “สภาธรรม” คุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตั้งกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และปลักดันให้มีการยกเว้นภาษีที่ดิน วัด เพื่อให้พระสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและทำหน้าที่ในการดูแลศาสนาและเผยแพร่ศาสนาอย่างเต็มที่ โดยจะมีการผลักดันให้แก้ไขกฎหมายให้พระสงฆ์และนักบวชใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วย

ขณะเดียวกัน ก็จะมีการสนับสนุนศาสนาอื่นๆ เพื่อสร้างสังคมเป็นคนดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมต่อไปด้วย และคิดว่าถ้าสังคมเป็นคนดีคิดดีสังคมก็ตะสามรถอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมด โดยคนไทยทุกวัยทุกเพศและข้ามเพศ ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์ อยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ไม่เหลื่อมล้ำ ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

นางรฎาวัญ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติทางพรรค จะผลักด้นฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ฟื้นฟูบ่อกุ้งร้างเพาะเลี้ยง-แปรรูป-ส่งออกแก้ไขกฎหมาย การประมงทั้งระบบเพื่อ “คืนชีพประมงทางทะเล” เพื่อที่ฟื้นคืนรายได้เข้าประเทศให้ได้ในอนาคต โดยจากนี้ไปทางพรรคเสมอภาคพร้อมที่จะเดินหน้า ในการผลักดันนโยบายหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนโดย “จะไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น”

บทความที่เกี่ยวข้อง