'สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน'ส่งกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเนื่องในวันแรงงานสากล

‘สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน’ส่งกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเนื่องในวันแรงงานสากล

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ มอบของช่วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 เมษายน 2564 (เวลา 15:00 น.) สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน โดยนางสาวอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ โดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำข้าวสาร จำนวน 4,000 กิโลกรัม พร้อมทั้งอุปกรณ์ของใช้จำเป็นในการยังชีพ มอบให้กับ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงานประธานคณะกรรมาธิการฯ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันแรงงานสากล วันที่ 1 พฤษภาคม

“สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยอยากจะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ในยามที่เกิดวิกฤติตทางเศรษฐกิจ และเกิดการว่างานในกลุ่มแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ถูกบริษัทนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม” นางสาวอิสรีย์ กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง