ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วย ‘พี่น้องชาวนนท์’ ในโครงการ “ครอบครัวสุวรรณภูมินนทบุรีร่วมใจไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการ “ครอบครัวสุวรรณภูมินนทบุรีร่วมใจไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” จัดทำ ‘กล่องรอดตาย’ ช่วยเหลือพี่น้องชาวนนทบุรี ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ (กลุ่มสีเขียว) ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภุมิ นนทบุรี โดย นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนนทบุรีผ่านโครงการ “ครอบครัวสุวรรณภูมินนทบุรีร่วมใจไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” ด้วยการบริจาคร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาสมุนไพรไทย และอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ครอบครัวศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และกลุ่มที่มีความจำเป็นอื่นๆ แล้วแต่กรณี ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน

โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 068-8-29020-1 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายฐิตินพ พนังวิเชียร และ นายนิยม สมมิตร และ นายธนัชพันธ์ สนธยานนท์ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564

กำหนดมอบของบริจาค ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ติดตามโครงการได้ที่ FB: https://www.facebook.com/nonthaburialumni

#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง