"รฎาวัญ"เสนอไอเดียการเมืองวิถีใหม่ ใครชนะผู้ว่าฯ กทม.ดึงผู้สมัครต่างพรรคช่วยพัฒนาเมืองหลวงให้ศิวิไลซ์ทุกด้าน

“รฎาวัญ”เสนอไอเดียการเมืองวิถีใหม่ ใครชนะผู้ว่าฯ กทม.ดึงผู้สมัครต่างพรรคช่วยพัฒนาเมืองหลวงให้ศิวิไลซ์ทุกด้าน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“รฎาวัญ”เสนอไอเดียการเมืองวิถีใหม่ ใครชนะผู้ว่าฯ กทม.ดึงผู้สมัครต่างพรรคช่วยพัฒนาเมืองหลวงให้ศิวิไลซ์ทุกด้าน

   นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค ได้โพสต์เพจเฟ้ซบุ้กส่วนตัว ลดาวัลลิ์/Ladawan Wongsriwong เสนอไอเดียการเมืองวิถีใหม่ ผู้ที่ชนะอันดับหนึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ควรเชิญผู้ที่ได้คะแนนรองๆลงไปให้เข้ามาร่วมทีมบริหารเป็นรองผู้ว่าฯ หรือในตำแหน่งหน้าที่ที่แต่ละคนมีความรู้มีประสบการณ์ จะทำให้ทีมบริหารเข้มแข็งและมีคุณภาพยิ่งขึ้น การดึงคนต่างพรรคการเมืองเข้ามาร่วมทำงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายให้สำเร็จ แทนที่จะแต่งตั้งเฉพาะคนของฝ่ายตนเองเท่านั้น อำนาจการตัดสินใจจะปรับใครเข้า จะปลดใครออกเป็นของผู้ชนะ To the victor belong the spoils เป็นเรื่องดีที่น่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราได้ผู้ว่าฯกทม.ใจกว้าง และเป็นผู้นำกาเปลี่ยนแปลง การบริหารการเมืองการปกครองวิถีใหม่

   เนื่องจากได้ดูประวัติและผลงานของผู้สมัครแต่ละคนล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง มีทั้งอดีตรัฐมนตรีคมนาคมที่เคยช่วยย้ายเส้นทางรถไฟรางคู่กลับมาผ่านจังหวัดพะเยาเหมือนเดิม มีอดีตผู้ว่าฯกทม.ที่ฝากฝีมือการบริหารไว้หลายปี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดกล้าทำ มีอดีตนักการเมืองสังกัดพรรคใหญ่ มีคนรุ่นใหม่ฝักใฝ่ประชาธิปไตย มีนักธุรกิจที่จงรักภักดีต่อสถาบันอย่างชัดเจน รวมทั้งมีนักธุรกิจขายตรงไฟแรงจัดระเบียบชีวิตได้ยอดเยี่ยม และที่น่าสนใจคือมีอดีต ส.ว.หญิงนักสู้เพื่อความเป็นธรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพลังงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองทุกลมหายใจ และยังมีอดีตทหารหญิงคนรุ่นใหม่ เป็นทายาทอดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่ท่านเคยลงนามอนุมัติโครงการการศึกษาทางไกลโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย ลูกไม้คงหล่นไม่ไกลต้น มีนักบริหารธุรกิจหญิงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ถ้าผู้หญิงชนะ เราก็จะมีผู้ว่ราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้หญิงคนแรก หรือถ้าผู้ชายคนใดคนหนึ่งชนะ หรือผู้หญิงชนะ ก็ควรเชิญผู้สมัครทั้งหมดมาร่วมงานด้วย เราจะได้เห็นทีมงานต่างพรรค หลากหลายความดีความเก่ง ความรู้และประสบการณ์สามารถประสานงานทุกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ จะพัฒนา กทม.อย่างก้าวกระโดด นำความเจริญรุ่งเรือง ศิวิไลซ์มาสู่ประชาชนและประเทศชาติ ชาว กทม.ทุกเพศทุกวัย จะอยู่ดีมีสุขอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและยุติธรรม.// 

เสมอภาค #เสมอภาคทุกวัยก้าวไปด้วยกัน #พรรคเสมอภาค #รฎาวัญวงศ์ศรีวงศ์

บทความที่เกี่ยวข้อง