“Safe T Travel” ร่วมกับ “SME D Bank” “สทท” และ “MTW” เปิดตัวโครงการ ‘ถูกและดีมีจริง’ ติดปีกเอสเอ็มอีท่องเที่ยวก้าวข้ามโควิด-19

“Safe T Travel” ร่วมกับ “SME D Bank” “สทท” และ “MTW” เปิดตัวโครงการ ‘ถูกและดีมีจริง’ ติดปีกเอสเอ็มอีท่องเที่ยวก้าวข้ามโควิด-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Safe T Travel” ร่วมกับ “SME D Bank” “สทท” และ “MTW” เปิดตัวโครงการ ‘ถูกและดีมีจริง’ ติดปีกเอสเอ็มอีท่องเที่ยวก้าวข้ามโควิด-19

24 มีนาคม 2565 นายภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ถูกและดีมีจริง กับ SME D Bank” ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง SME D Bank สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และบริษัท เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ “มิส ทัวริซึม เวิลด์ ไทยแลนด์ 2021” (MTW) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องทั้ง 360 องศา กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้ดีอีกครั้งด้วย “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงิน 2,000 ล้านบาท

ในงานเปิดตัวดังกล่าว นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank ได้เชิญพันธมิตรที่เป็นหน่วยร่วมดำเนินการเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายธวัช อุยสุย และคุณเบญจา กัลยาวินัย ผู้บริหาร บริษัท เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ “มิส ทัวริซึม เวิลด์ ไทยแลนด์ 2021” (MTW)

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ SME D Bank มุ่งหมายที่จะดำเนินการร่วมกับพันธมิตร ผ่านกิจกรรมวัคซีนเสริมแกร่ง “4 เติม” ได้แก่ 1) เติมความรู้ 2) เติมเทคโนโลยี 3) เติมช่องทางการตลาด และ 4) เติมทุน ซึ่งเริ่มดำเนินการในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 และจัดต่อเนื่องอีก 6 ครั้ง ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ (อ.เบตง) โดย Safe T Travel มาช่วยเสริมในส่วนของการ “เติมเทคโนโลยี” ด้วยแพลตฟอร์ม Safe T Travel

หากผู้ประกอบการ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบนิเวศ 360 องศา มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม Safe T Travel เพื่อขยายช่องทางการตลาดและเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชั่นไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย สามารถลงทะเบียนและติดต่อได้ที่

เว็บไซต์ https://safet-travel.com/partner
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/SafeTTravel
LineOA https://lin.ee/NkbNyXW

#SafeTTravel #SMEDBank #สทท #MTW

บทความที่เกี่ยวข้อง