สัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์”

สัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🔴 สัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์” พบกันวันอังคารที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 08.00-17.00 น. (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

🧩นโยบายการผลักดัน BCG Economy การต่อยอดและการนำไปปรับใช้ในธุรกิจ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
🔸วิธีการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
🇹🇭โอกาสเพิ่มยอดขายสินค้าที่ผลิตในประเทศ พร้อม Workshop ขั้นตอนการขอรับรอง Made in Thailand

(กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
**ลงทะเบียน ได้ที่ http://bit.ly/3RQ1AAf หรือสแกน QR Code ที่ภาพ

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ
Tel: 02-345-1122/ 02-345-1108
Line: @smipage

บทความที่เกี่ยวข้อง