ขยับแล้วพลังคนตัวเล็ก “Soft Power “ จังหวัดนนท์นั่งแคร่แลคลอง

ขยับแล้วพลังคนตัวเล็ก “Soft Power “ จังหวัดนนท์นั่งแคร่แลคลอง

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ขยับแล้วพลังคนตัวเล็ก “Soft Power “ จังหวัดนนท์นั่งแคร่แลคลอง

สภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมจังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชนและชุมชนบางกรวย นำโดยท่านประธาน พท ภ ศิลปชัย อ้นอยู่ ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวสองฝั่งคลองบางกอกน้อย บางกรวย อ้อมนนท์ ไหว้พระโสกโขทัย อู่ทอง รัตนโกสินทร์และกราบเจ้ากรุงธนบุรี (พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค้นหาอัตตาลักษณ์จังหวัดนนทบุรี พบวัดปรางค์หลวง อายุเก่าแก่ที่สุดของจังหวัด สร้างสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 ชื่อว่า “วัดหลวง” ด้วยได้ทรงอพยพผู้คน หนีโรคระบาดมาประทับอยู่ที่บริเวณนี้ ก่อนที่จะทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี


🙏วัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุกว่า 650 ปี
พบร่องรอยที่ตั้งกองทัพพระเจ้าตากก่อนเข้าตีพม่าที่ยึดพระนครศรีอยุธยา ฯวัดสักใหญ่ที่พระมารดาเอี้ยง มารดาพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้สร้าง บ้านนายไกร (ไกรทอง) หมอจรเข้ที่ปราบชาละวัน ที่วัด ไกรนอก อนุรักษ์นกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย ที่วัดสวนใหญ่ บางกรวย สร้างมาร์เก็ตเพลส ตลาดน้ำ อบรมติดอาวุธทางปัญญาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญ้า ชุมชน อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือ ระหว่าง ชุมชน การศึกษา และวัด เป็นที่มาของคำว่า “บวร” โดยได้รับการสนับสนุนจาก มทร.พระนคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมอุทยานแห่งชาติ มีนายสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์ ให้คำแนะนำและปรึกษา จนเกิดเป็น พลังคนตัวเล็ก Soft Power อย่างยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง