‘สภาเอสเอ็มอี’ เดินหน้าโครงการ “SMEs ไม่ทิ้งกัน สู้โควิด-19” ระยะที่ 2 มอบถุงยังชีพและยา Kerra ให้คณะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อสมุทรปราการ

‘สภาเอสเอ็มอี’ เดินหน้าโครงการ “SMEs ไม่ทิ้งกัน สู้โควิด-19” ระยะที่ 2 มอบถุงยังชีพและยา Kerra ให้คณะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อสมุทรปราการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

18 สิงหาคม 2564 ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้มอบหมายให้ นางสาวภัคข์ประภัส สุขใส กรรมการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นผู้แทนในการส่งมอบให้กับนางวรรณา สุกใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อนำถุงยังชีพและยาสมุนไพรไทย Kerra ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายภัทร์ หนังสือ ประธานกรรมการ และทีมแพทย์แผนไทยจากเวชกรโอสถมอบให้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มดังกล่าวในท้องที่ใช้สำหรับดำรงชีพและรักษาตัว

ซึ่งได้มทั้งนี้นาย ศุภชัยกล่าว่าการมอบถุงยังชีพและยา สมุนไพร Kerra ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และประชนในท้องที่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลลากรทางการแพทย์ในศูนย์พักคอย รวมทั้งประชาชนที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และครอบครัวที่ต้องกักตัวที่บ้านซึ่งไม่มีรายได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในยามวิกฤติที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา ประธานจังหวัดสภาเอสเอ็มอี และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้คนไทยในการช่วยเหลือประชาชน ได้ได้รับความเดือดร้อนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันโดยทางสภาเอสเอ็มอี จะดำเนินโครงการช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิค ลดน้อยลงและเข้าสู่ภาวะปกติ

บทความที่เกี่ยวข้อง