พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 กทม. โดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 กทม. โดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 กทม. โดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

30 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร (ปกพ. HCC&SME รุ่นที่ 1) จัดโดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช ประธานนักบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทกับผู้สำเร็จการอบรม

พิธีดังกล่าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การจัดอบรม โดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

กล่าวขอบคุณประธานในพิธี โดย คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) และมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี โดย ดร.เดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ประธาน ปกพ.HCC&SME รุ่นที่ 1

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท#ผู้ไกล่เกลี่ย #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม #SMEDBANK #ECOT #SMEs #เอสเอ็มอี

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 กทม. โดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง