สภาเอสเอ็มอีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่เล็ก สุขจินดา มารดาของ ดร.ณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล รองประธานสภาเอสเอ็มอี

สภาเอสเอ็มอีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่เล็ก สุขจินดา มารดาของ ดร.ณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล รองประธานสภาเอสเอ็มอี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่เล็ก สุขจินดา มารดาของ ดร.ณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล รองประธานสภาเอสเอ็มอี

2 ธันวาคม 2566 #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (#สภาเอสเอ็มอี) นำโดย คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาเอสเอ็มอี ร่วมด้วย คุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองประธานอาวุโสสภาเอสเอ็มอี คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานอาวุโสสภาเอสเอ็มอี คุณอัครภณ เศวตกมล รองประธานสภาเอสเอ็มอี คุณกิตติโชค จิตต์สดศรี ที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี คุณภัคข์ปภัส สุขใส กรรมการสภาเอสเอ็มอี คุณณัฐดนัย หาญสมวงศ์ คณะทำงานสภาเอสเอ็มอี และคุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี ผู้จัดการสภาเอสเอ็มอี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่เล็ก สุขจินดา มารดาของ ดร.ณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล รองประธานสภาเอสเอ็มอี ณ ศาลา 3 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2566
18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (ศาลา 2)

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2566
19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (ศาลา 3)

วันที่ 6 ธันวาคม 2566
9.00 น. พิธีกงเต๊ก (ศาลา 3)

วันที่ 7 ธันวาคม 2566
13.00 น. เคลื่อนศพไปยังสุสานเขาแจง จังหวัดราชบุรี

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี

สภาเอสเอ็มอีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่เล็ก สุขจินดา มารดาของ ดร.ณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล รองประธานสภาเอสเอ็มอี

บทความที่เกี่ยวข้อง