ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ปักหมุดนครสวรรค์ ขยายเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับสภาเอสเอ็มอี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ฯ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ปักหมุดนครสวรรค์ ขยายเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับสภาเอสเอ็มอี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ฯ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ปักหมุดนครสวรรค์ ขยายเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับสภาเอสเอ็มอี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ฯ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

28 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.กท.030404) แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และรองประธานอาวุโสสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ได้มีการมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และป้ายชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ โดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย#สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #ผู้ไกล่เกลี่ย #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม #ปกพHCCSME #ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย #SMEs #เอสเอ็มอี

การอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 5 กำหนดจัดการอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์, 2, 3, 9 และ 10 มีนาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ปักหมุดนครสวรรค์ ขยายเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับสภาเอสเอ็มอี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ฯ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง