'สภาเอสเอ็มอี'และ'สมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย'หารือแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

‘สภาเอสเอ็มอี’และ’สมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย’หารือแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือกับ ดร.จรูญ ภาพจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย ด้านความร่วมมือในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปากท้องของเศรษฐกิจฐานราก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจากระดับจังหวัด ตามโมเดล SMEs Smart Province ของสภาเอสเอ็มอี โดยกำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป 

จากการหารือดังกล่าว ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางที่จะร่วมกันส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เช่น กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย อีกทั้งการเชื่อมโยงด้านการตลาดและแหล่งเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าวให้ครบทั้งวงจร

คาดว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กันระหว่าง สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สมาคมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และสมาคมสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อไป โดยนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเสริมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง