"รฎาวัญ" ขยาย โครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ไป 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสู่ภัยโควิด ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

“รฎาวัญ” ขยาย โครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ไป 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสู่ภัยโควิด ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันพัฒนาปัญญาไทยจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ตามนโยบายของ  คุณรฏาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมี อาจารย์ถิรกร ชัยมงคล หัวหน้าทีมเสมอภาคภาคเหนือ  พท.ว.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ที่ปรึกษาแพทย์แผนไทยภาคเหนือ  หมอประเดิม ส่างเสน หมอชาวบ้าน และอาจารย์ทรงชัย เดชสุวรรณ ผู้จัดการโครงการแพทย์แผนไทย ช่วยชาติเชียงใหม่ ได้จัดอบรมสัมมนาหมอชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ยเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คือ สมุนไพรและตำรับยาแผนไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ มากินเป็นอาหารและยาเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค จะได้นำองค์ความรู้นี้ไปอบรมเผยแพร่ให้แก่ประชาชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือทาง LINE และทาง Zoom ซึ่งจะกำหนดวันเวลาอบรมเร็วๆ นี้

พท.ว.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ กล่าวว่า คนไทยเรานำ พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยานับ 1000 ปีมาแล้ว เวลาเจ็บป่วยก็เพิ่งทายาในชุมชนเป็นหลัก แต่วัฒนธรรมดังกล่าวนี้ถูกละเลยเรื่อยมาอย่างน่าเสียดาย สำหรับโรคไข้จากไวรัส โควิด-19หรือที่เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นั้น แท้ที่จริงแล้วไวรัสที่ทำให้เกิดไข้ ตัวร้อนแล้วทำให้ปอดอักเสบไม่ใช่โรคใหม่แต่เคยเกิดมานานแล้วและมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา และตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็มีการใช้ตำรับยาแผนไทยรักษาโรคไข้หวัดลงปอดที่เรียกว่าไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้กาฬ หาย เป็นปกติตัวอย่างเช่นยาห้าราก ยาจันทะลีลา ยาสัตตะโกฐ ซึ่งมีในคัมภีร์ตักกะศิลาในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ การช่วยเหลือประชาชนในภาคเหนือที่มีไข้ตัวร้อนไอและเจ็บคอหากตำรับยาแผนไทยไม่พอก็อาจจะขอรับการสนับสนุนจากโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติในส่วนกลางมาเสริม เราตั้งใจจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือปลอดภัยจากไวรัสโควิดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ. จึงขอเชิญแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในภาคเหนือเข้าร่วมโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติช่วยชาวเหนือโดยติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 081-883-7845 และ 099-365-9951

บทความที่เกี่ยวข้อง