THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี  จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและอินโดไชน่า ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อยกระดับความสามารถและปลูกฝังการมีส่วนร่วมผ่านโอกาสในการเติบโต และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่มีพนักงานเป็นเลิศและมีความสามารถโดดเด่น

ล่าสุดคว้า 2 รางวัลจากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024  ได้แก่ Talent Management การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงแบครบวงจร และ Best CSR Strategy กลยุทธ์กิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย The Employer Branding Institute และ World HR สถาบันวิจัยชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาความสามารถของผู้นำในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยมี ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” ตามแนวทางของบริษัทแม่ Suntory Group ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารบุคลากร อีกทั้งยังมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการตอบแทนสังคมมาโดยตลอด โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลทรงคุณค่าจากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024 ได้แก่ รางวัล Talent Management ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทที่ให้คุณค่ากับพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยมีมาตรฐานการประเมินศักยภาพขององค์กรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทั้งยังรองรับการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ กลุ่ม ทั้งทางออนไลน์, ตัวต่อตัว และเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์ม MySU (My Suntory) โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ 70:20:10  กล่าวคือเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานตรง 70%, เรียนรู้ผ่านผู้อื่น 20% เช่น Mentorship Program และเรียนรู้จากหลักสูตรต่างๆ ในและนอกองค์กร 10% รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ให้กับพนักงานเรียนรู้งานในแผนกอื่นๆ เช่น Sales Blitz Program เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เช่น Sunturnship Program สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และ All Stars Management Trainees Program ด้วยเช่นกัน

“สำหรับรางวัล Best CSR Strategy สะท้อนถึงความตระหนักในการรับผิดชอบสังคม ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อองค์ความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชน, โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต (Brand’s Young Blood) กิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนไทยบริจาคโลหิต ที่จัดต่อเนื่องร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาเป็นปีที่ 24, รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์   แบรนด์ให้แก่องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง “การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของซันโทรี่ ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาเสริมสร้างทักษะบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดับ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กร และการสร้างคนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” ณัฏฐณิชา กล่าวปิดท้าย

เกี่ยวกับ “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย)” บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแบรนด์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯได้แก่ แบรนด์ซุปไก่สกัด และแบรนด์รังนกแท้ สร้างโรงงานแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี ในปีพ.ศ 2517 และได้ขยายการกำลังผลิตเพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการสินค้าในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2 จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนผู้บริหารภายใต้บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย โดยสามารถผลิตสินค้ากว่า 350 ล้านขวดต่อปีเพื่อส่งออกไปยัง 19 ประเทศ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี  จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024

บทความที่เกี่ยวข้อง