"สภาเอสเอ็มอีปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร"

“สภาเอสเอ็มอีปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“สภาเอสเอ็มอีปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) โดยนายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม (ศกช.กท.030404) โดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานอาวุโสสภาเอสเอ็มอี ประธานสถาบัน HCC และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด มูลค่ารวม 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรับมอบโดย นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น ณ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #เขตหนองจอก #หนองจอก #อุทกภัย #น้ำท่วม

“สภาเอสเอ็มอีปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”

บทความที่เกี่ยวข้อง
boonmarket

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต” งานแฟร์ใจฟูทั้งผู้ให้ และผู้รับ อิ่ม ฟิน ช้อป พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดาราดัง 1-7 พ.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ. รามาธิบดี