สภาเอสเอ็มอีผลักดันโครงการ “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2
“สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2

สภาเอสเอ็มอีผลักดันโครงการ “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอีผลักดันโครงการ “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2

13 พฤษภาคม 2567 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (Thai SMEs Council) บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (Shop Channel) บริษัทในเครืออึเกิ้ลไฮเทคกรุ๊ป และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สนับสนุนสถานที่และวิทยากรด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

โดยมีคุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองประธานอาวุโส คุณสุชาดา เจริญพิภพ รองประธาน คุณสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ รองประธาน คุณเกษม วชิระเจริญวงศ์ เลขาธิการ คุณนิรันดร์ ทองหยูแก้ว กรรมการและประธานคลัสเตอร์อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และคุณณัฐดนัย หาญสมวงศ์ ผู้จัดการโครงการเข้าร่วมงาน

งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษ ได้แก่

  • โครงการ สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน โดย คุณสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ ประธานโครงการ และรองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
  • สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พันธกิจสนับสนุน SMEs ไทย สู่ตลาดสากล โดย คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
  • แนวทางใหม่ ในการนำสินค้าสู่ตลาดดิจิทัลคอมเมิร์ซ / ไลฟ์คอมเมิร์ซจีน โดย คุณสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (Shop Channel) และรองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
  • เพิ่มยอดขายธุรกิจ SMEs สู่ตลาดจีนได้อย่างไร โดย คุณปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
  • การบุกตลาดจีนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และ Business Model 5.0” โดย คุณใส แสนโชติเจริญ (ปิง) Founder and Group CEO บริษัทในเครือ อึเกิ้ลไฮเทคกรุ๊ป กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมไทย และเลขาธิการสมาคมการค้านักธุรกิจยุคใหม่ไทยจีน
  • การสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตของธุรกิจ โดย คุณพรชัย จิรโสภณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SME D Bank

โครงการ “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สหพัฒน์) และมีแผนที่จะจัดกิจกรรมขึ้นในทุกๆ เดือน เพื่อผลักดัน SMEs ไทยเข้าสู่ตลาด Digital Commerce ตามเทรนด์โลก

SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งถัดไป สามารถติดตามได้ที่

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #ShopChannel #สหพัฒน์ #SMEDBank #ISMED #MEGACLOUD #LiveCommerce #DCommerce #DigitalCommerce

สภาเอสเอ็มอีผลักดันโครงการ “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ครั้งที่ 2

บทความที่เกี่ยวข้อง