สภาเอสเอ็มอี เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ชักอยากจะวิ่ง ครั้งที่ 5 โดย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ SME D Bank
ชักอยากจะวิ่ง

สภาเอสเอ็มอี เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ชักอยากจะวิ่ง ครั้งที่ 5 โดย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ SME D Bank

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอี เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ชักอยากจะวิ่ง ครั้งที่ 5 โดย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ SME D Bank

11 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย นายเกษม วชิระเจริญวงศ์ เลขาธิการ นางสาวสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ รองประธาน นางสาวรมนต์อร บุญเรือง รองประธาน ดร.สุทัด ครองชนม์ รองประธาน นายวรวุฒิ ชิระนุรังสี ผู้จัดการ และชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เข้าร่วมกิจกรรม “ชักอยากจะวิ่ง” ครั้งที่ 5 ของสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานพันธมิตร ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโรคระบบประสาทที่สำคัญ
  • 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคลมชัก
  • 3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป
  • 4. เพื่อจัดหาทุนเพื่อการผ่าตัดสมอง สำหรับผู้ป่วยโรคลมชักรักษายาก

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #SMEDBANK #ธพว #SMEs #เอสเอ็มอี #ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย #ชักอยากจะวิ่ง #สถาบันประสาทวิทยา #กรมการแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข

สภาเอสเอ็มอี เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ชักอยากจะวิ่ง ครั้งที่ 5 โดย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ SME D Bank

บทความที่เกี่ยวข้อง