พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร โดย HCC ร่วมกับ สภาเอสเอ็มอี สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร โดย HCC ร่วมกับ สภาเอสเอ็มอี สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร โดย HCC ร่วมกับ สภาเอสเอ็มอี สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

30 มีนาคม 2567 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.กท. 030404) แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง รองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ในการนี้ ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 6 (หลักสูตรที่ กยพช.รับรอง) ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยรับเพียง 50 คนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสามารถจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้

🗓️อบรมวันที่ 26,27,28 เมษายน และ 4,5 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 36 ชม.) รูปแบบออนแไลน์ และอบรม ณ สถานที่จัดอบรม 1 วัน

ℹ️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • FB: หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  • EMAIL: paramee.noo@gmail.com
  • LINE : paramee.noo
  • รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 080-5225232
  • ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง 056-4837841
  • ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ 087-1382995
  • อ.ชุติกาญจน์ ปาระมี 085-6479490
  • คุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี 091-1805459

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #ผู้ไกล่เกลี่ย #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม #ปกพHCCSME #ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย #SMEs #เอสเอ็มอี

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร โดย HCC ร่วมกับ สภาเอสเอ็มอี สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง
boonmarket

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต” งานแฟร์ใจฟูทั้งผู้ให้ และผู้รับ อิ่ม ฟิน ช้อป พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดาราดัง 1-7 พ.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ. รามาธิบดี