สภาเอสเอ็มอีร่วมเสนอแนวทางการปรับตัวของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้งซัพพลายเชน ในงานสัมมนาของ กมธ.แรงงาน
SMEs-Labor

สภาเอสเอ็มอีร่วมเสนอแนวทางการปรับตัวของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้งซัพพลายเชน ในงานสัมมนาของ กมธ.แรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอีร่วมเสนอแนวทางการปรับตัวของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้งซัพพลายเชน ในงานสัมมนาของ กมธ.แรงงาน

22 มีนาคม 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การยกระดับการทำงานของคนไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” โดย คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้สะท้อนผลกระทบของผู้ประกอบการ SMEs ในทุกมิติทั้ง Supply Chain ของการผลิตรถยนต์ และธุรกิจต่อเนื่องหลังการผลิตในมิติแบบ End-to-End การพัฒนาแรงงานเพื่อสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า

งานดังกล่าว นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้กล่าวปิดงานสัมมนา

โดยมี นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาเอสเอ็มอี ดร.สิทธิชัย เครือวุฒิกุล ที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี นายเกษม วชิระเจริญวงศ์ เลขาธิการสภาเอสเอ็มอี และนางสาวสิรามน ศรีเขียว รองประธานสภาเอสเอ็มอี เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

สภาเอสเอ็มอีร่วมเสนอแนวทางการปรับตัวของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้งซัพพลายเชน ในงานสัมมนาของ กมธ.แรงงาน

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #คณะกรรมาธิการการแรงงาน #สภาผู้แทนราษฎร #รัฐสภา #สัปปายะสภาสถาน

บทความที่เกี่ยวข้อง
boonmarket

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต” งานแฟร์ใจฟูทั้งผู้ให้ และผู้รับ อิ่ม ฟิน ช้อป พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดาราดัง 1-7 พ.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ. รามาธิบดี