SMEs Meet & Bowl โดย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
SMEs Meet & Bowl 2024

SMEs Meet & Bowl โดย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

SMEs Meet & Bowl โดย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

เชิญชวน #SMEs มา #Enjoy กัน ในกิจกรรม #SMEsMeetandBowl

พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ แนะนำสินค้าและบริการ เชื่อมโยง Connection และแข่งขันโบลิ่งกระชับมิตร

“SMEs Meet & Bowl 2024” โดย #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ( #สภาเอสเอ็มอี )

วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายพันธมิตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และระดมทุนในการดำเนินกิจการของสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ที่มุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระดับประเทศและภูมิภาค

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ลานโบลิ่ง Blue-O Rhythm & Bowl ห้างสรรพสินค้า เอสพลานาด ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ จำกัดเพียง 100 ทีมเท่านั้น (ทีมละ 3 คน)

กติกาการแข่งขัน

 • 1. แข่งขันประเภททีม 3 คน
 • 2. แข่งขัน 2 เกม นับคะแนนสูงสุดตัดสิน
 • 3. แข่งขันพินระบบพินล้มเหลือคู่เป็นสไตรค์ เหลือคี่เป็นสแปร์
 • 4. กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเกมสุดท้ายเป็นการตัดสิน
 • 5. ไม่มีฟาวล์ในระหว่างการแข่งขัน
 • 6. ทีมและผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวันเดียว
 • 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

จองด่วน!!! ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมสุดพิเศษ โดยโอนเพื่อจองที่ บัญชี สมาคมสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขบัญชี 9867713087

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณสุชาดา เจริญพิภพ โทร. 081-613 8611
 • ดร.ณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล โทร. 089-1244959
 • คุณเกษม วชิระเจริญวงศ์ โทร. 098-9366987
 • คุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี โทร. 091-1805459
 • หรือ Line OA : Thai SMEs Council https://lin.ee/EIpAsPu

ติดตามสภาเอสเอ็มอีที่ https://shorturl.at/oTW78

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี

SMEs Meet & Bowl โดย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง