สภาเอสเอ็มอีร่วมแถลงข่าวความร่วมมือกับจีน ในงาน TAI YUAN LAO GE GLOBAL TRACEABILITY THAILAND 2024 PRESS CONFERENCE
TAI YUAN LAO GE GLOBAL TRACEABILITY THAILAND 2024 PRESS CONFERENCE

สภาเอสเอ็มอีร่วมแถลงข่าวความร่วมมือกับจีน ในงาน TAI YUAN LAO GE GLOBAL TRACEABILITY THAILAND 2024 PRESS CONFERENCE

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอีร่วมแถลงข่าวความร่วมมือกับจีน ในงาน TAI YUAN LAO GE GLOBAL TRACEABILITY THAILAND 2024 PRESS CONFERENCE

24 พฤษภาคม 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมงาน TAI YUAN LAO GE GLOBAL TRACEABILITY THAILAND 2024 PRESS CONFERENCE โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนสาร ธรรมสอน ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานดังกล่าว เป็นงานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และกิจกรรม Business Matching ณ หอการค้าไทย-จีน จัดโดย บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด โดย ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล ประธาน บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด และรองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ประธานสำนักพัฒนาการตลาดต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิเช่น นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน รศ.ดร.เอกพร รักความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นายพิริยะ เข็มพล อดีตทูตไทยประจำปักกิ่ง ประเทศจีน ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งและโลจิกติกส์ไทย นายสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรอษัท ช้อปโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานสภาเอสเอ็มอี นายโชตศักดิ์ อัศวะวิริยะ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้แทน National Innovation Board of Thailand

นอกจากกนี้ นางสาวสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ รองประธานสภาเอสเอ็มอี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดหาสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากฝั่งไทย ไปจัดจำหน่ายที่ประเทศจีน จึงได้นำผู้ประกอบการ SMEs มาร่วมงานนี้กว่า 100 ผลิตภัณฑ์

สภาเอสเอ็มอีร่วมแถลงข่าวความร่วมมือกับจีน ในงาน TAI YUAN LAO GE GLOBAL TRACEABILITY THAILAND 2024 PRESS CONFERENCE

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี

บทความที่เกี่ยวข้อง