สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ ช้อป โกลบอล และ SME D Bank จัดสัมมนา สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน ผลักดัน SMEs ไทยเข้าสู่ตลาด Digital Commerce ตามเทรนด์โลก

สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ ช้อป โกลบอล และ SME D Bank จัดสัมมนา สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน ผลักดัน SMEs ไทยเข้าสู่ตลาด Digital Commerce ตามเทรนด์โลก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ ช้อป โกลบอล และ SME D Bank จัดสัมมนา สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน ผลักดัน SMEs ไทยเข้าสู่ตลาด Digital Commerce ตามเทรนด์โลก

19 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาเอสเอ็มอี เข้าร่วมงานสัมมนา “สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กับ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (Shop Channel) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สหพัฒน์) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมงานกว่า 100 กิจการ ณ ห้องพุทธรักษา 1 ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และ ดร.สิทธิพล  วิบูลย์ธนากุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วย คุณศุภณัฐ  มีนชัยนันท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมคณะกรรมาธิการฯ และที่ปรึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์

ช่วงแรก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย โดย คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กับ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งมี คุณสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ รองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย คุณภัคจ์ศกร วงษ์จำรัส กรรมการ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสุชาดา โคตรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นพยาน

ช่วงที่ 2 บรรยายหัวข้อ “สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พันธกิจสนับสนุน SMEs ไทย สู่ตลาดสากล” โดย คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี)

ช่วงที่ 3 บรรยายหัวข้อ “แนวทางใหม่ ในการนำสินค้าสู่ตลาดดิจิทัลคอมเมิร์ซ / ไลฟ์คอมเมิร์ซจีน” โดย คุณสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (Shop Channel) และ Mr.Chris Tan จาก Caterpillar Technology SND.BHD

ช่วงที่ 4 บรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตของธุรกิจ” โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคุณพรชัย จิรโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ช่วงสุดท้าย เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาซักถามประเด็นที่เป็นข้อสงสัย ทั้งขั้นตอนและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาเอสเอ็มอี และการ้ข่าถึงแหล่งเงินทุน จนสิ้นสงสัย

สภาเอสเอ็มอีมีแผนที่จะจัดงานสัมมนา สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมได้ไปเปิดตลาดก่อนโดยมี บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (เครือสหพัฒน์ฯ) เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ส่วน SMEs ที่ยังติดเงื่อนไขบางประการ ก็จะร่วมกับ SME D Bank ในการพัฒนายกระดับให้มีความพร้อมเพียงพอที่จะเข้าเงื่อนไขไปกับตลาดนี้ได้ย่างสมบูรณ์ และหากเป็น SMEs ที่คาดว่าน่าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ก็จะให้คำปรึกษาแนะนำในการหาตลาดที่เหมาะสมกับ SMEs รายนั้นๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งต่อๆ ไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #SMEDBANK #ธพว #ShopChannel #ช้อปโกลบอล #สหพัฒน์ฯ #ตลาดจีน #DigitalCommerce #DCommerce #LiveCommerce

สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ ช้อป โกลบอล และ SME D Bank จัดสัมมนา สร้างรายได้ สร้างโอกาส บุกตลาดจีน ผลักดัน SMEs ไทยเข้าสู่ตลาด Digital Commerce ตามเทรนด์โลก

บทความที่เกี่ยวข้อง