ประธานสภาเอสเอ็มอีนำคณะเข้าพบ ประธานสอท. แสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือ ยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย
ประธานสภาเอสเอ็มอีนำคณะเข้าพบ ประธานสอท. แสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือ ยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย

ประธานสภาเอสเอ็มอีนำคณะเข้าพบ ประธานสอท. แสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือ ยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ประธานสภาเอสเอ็มอีนำคณะเข้าพบ ประธานสอท. แสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือ ยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย

18 เมษายน 2567 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานอาวุโส, คุณสุชาดา เจริญพิภพ รองประธานและอุปนายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน, คุณรมนต์อร บุญเรือง รองประธาน, ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ รองประธานและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร, คุณสรโชติ อำพันวงษ์ รองประธานและนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย), คุณเกษม วชิระเจริญวงศ์ เลขาธิการและกรรมการบริหาร สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA) เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ในวาระที่ 2 (วาระปี 2567 – 2569) และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสภาเอสเอ็มอี ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตร กับ สอท. ในการพัฒนายกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านต่างๆ ทั้งเชิงนโยบาย การสะท้อนปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ SMEs จากภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน ตลอดความร่วมมือเชิงพื้นที่

คุณสุปรีย์ นำเสนอเรื่องโครงการสร้าง Brand Province ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา Pain Point ของ SMEs ในการทำการค้าออนไลน์นยุคปัจจุบัน และการพัฒนา Digital Commerce ตลอดจนการสร้าง KOL เข้ามาช่วยด้านการขายในการค้ายุคปัจจุบัน ความร่วมมือกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแก้ปัญหาด้านข้อกฎหมายของ SMEs การ Transform SMEs สู่ Digital นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมใหญ่ให้สอดคล้องกับ Trend ของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง BCG, CBAM ฯลฯ ตามทิศทางของ สอท. ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SMEs ในปัจจุบันด้วยแนวทางต่างๆ

คุณเกรียงไกรฯ แจ้งว่า นโยบายของ สอท. ที่ได้แถลงไว้ในวาระนี้ จะเน้นที่การ Transform ไปสู่ Digital และการช่วยเหลือ SMEs โดยมีแนวทาง 3 Go ได้แก่ 1) Go Digital 2) Go Innovation และ 3) Go Global ให้กับสมาชิก สอท. และ SMEs ที่มีอยู่กว่า 90% ของประเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและด้านการตลาด ตามระดับศักยภาพ เบื้องต้น สอท. จะร่วมมือในเรื่อง Brand Province ของสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กับ One Province One Industry ของสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ของ สอท. รวมทั้งด้าน Creative Economy หรือ Soft Power ต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการลงรายละเอียดด้านความร่วมมือในการหารือครั้งถัดไป

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #BrandProvince #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #FTI #เกรียงไกรเธียรนุกุล #ประธานสอท #นโยบาย3Go #SMI #OneProvinceOneIndustry #CreativeEconomy #SoftPower

ประธานสภาเอสเอ็มอีนำคณะเข้าพบ ประธานสอท. แสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือ ยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง
boonmarket

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต” งานแฟร์ใจฟูทั้งผู้ให้ และผู้รับ อิ่ม ฟิน ช้อป พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดาราดัง 1-7 พ.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ. รามาธิบดี