ZTE บุกธุรกิจโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หลังประสบความสำเร็จปี'64 รายได้ทั้งปีทะลุเป้าแตะ 114.5 พันล้านหยวน  กำไรสุทธิพุ่งกว่า 6.8 พันล้านหยวน

ZTE บุกธุรกิจโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หลังประสบความสำเร็จปี’64 รายได้ทั้งปีทะลุเป้าแตะ 114.5 พันล้านหยวน  กำไรสุทธิพุ่งกว่า 6.8 พันล้านหยวน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ZTE บุกธุรกิจโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หลังประสบความสำเร็จปี’64 รายได้ทั้งปีทะลุเป้าแตะ 114.5 พันล้านหยวน  กำไรสุทธิพุ่งกว่า 6.8 พันล้านหยวน

นายหาน จื้อ หมิง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ZTE ( ประเทศไทย ) เปิดเผยว่า ZTE ( ประเทศไทย ) เตรียมการขยายการตลาดในประเทศไทย ในการให้บริการรายใหญ่ระดับสากลด้านโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคสำหรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือ โดยในปี 2564 ทางบริษัทถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว โดยในรายได้ทั้งปี 114.5 พันล้านหยวน ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 12.9% จากปีก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแม้บริษัทจะเผชิญกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 จากทั่วโลกและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อน บริษัทยังคงรักษาจุดยืนให้แข็งแกร่งด้วยการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแบบมั่นคงโดยยังรวบรวมความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัท ZTE ได้ขยายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและขยายขีดความสามารถและขอบเขตการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทเห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยมีตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

โดย ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 6.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 59.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิหลังรายการพิเศษที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 มีจำนวน 3.3 พันล้านหยวน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 219.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคือ 1.47 หยวน ในช่วงเวลาดังกล่าว กระแสเงินสดสุทธิของบริษัทจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 15.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 53.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี 2564 มีความสำคัญต่อช่วงการเติบโตของ ZTE ในระหว่างปีซึ่งบริษัท ได้สร้างความสามารถหลักที่แข็งแกร่งโดยการเสริมสร้างการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาความสำคัญในด้านต่างๆ  เช่น เทคโนโลยีพื้นฐานหลักและการทำให้เป็นดิจิทัล 5G การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของ ZTE สูงถึง 18.8 พันล้านหยวนในปี 2564 ครอบคลุม 16.4% ของรายได้ทั้งปี เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สำหรับธุรกิจหลักตลาดในประเทศและต่างประเทศของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายผู้ให้บริการ ภาครัฐและองค์กร และธุรกิจผู้บริโภค ล้วนเติบโตขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทในตลาดภายในประเทศในปี 2564 อยู่ที่ 78.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 68.2% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่รายได้จากตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 36.5 พันล้านหยวน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 9.1% ครอบคลุม 31.8% ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด

ขณะที่ส่วนของเครือข่ายผู้ให้บริการ ในปี 2564 บริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการก่อสร้าง 5G ขนาดใหญ่และการสร้างระบบดิจิทัลในประเทศจีน และยังคงรวมตำแหน่งของตนในฐานะซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ ในขณะที่สำรวจตลาดต่างประเทศที่มีมูลค่าสูง ในปี 2564 ZTE มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ดี โดยมีรายได้จากการดำเนินงานต่อปีที่ 75.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเครือข่ายผู้ให้บริการ

ส่วนการดำเนินการในด้านของธุรกิจภาครัฐและองค์กร ZTE ได้เจาะตลาดใหม่ๆทั้งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ โดยมุ้งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หลักและลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับแง่การจัดการช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานโดยรวมในตลาดอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน การคมนาคมขนส่ง กิจการของรัฐบาล การเงิน อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานต่อปีที่เกิดจากธุรกิจภาครัฐและองค์กรทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้น 16.0% เป็น 13.1 พันล้านหยวนในปี 2564 โดยรายได้จากการดำเนินงานจากตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบรายปี ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รายได้จากการดำเนินงานของเซิร์ฟเวอร์และผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลและฐานข้อมูลแบบกระจาย GoldenDB ได้รับการติดตั้งใช้งานโดยองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในวงกว้าง ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ZTE ในกลุ่มรัฐบาลและองค์กรลูกค้าต่างๆ

ด้านธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคทาง ZTE ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทาง โดยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและของใช้ในบ้าน บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานต่อปีที่ 25.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 59.2% ในธุรกิจผู้บริโภค โดยโฮมเทอร์มินัลเพิ่มขึ้นมากกว่า 80%  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเกือบ 40%  ในแง่ของ รายได้จากการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีแรกของการขยายกิจการของบริษัท ZTE ยึดมั่นในหลักการ “ความเรียบง่ายมีชัย ความคล่องตัวและการเปิดกว้างสร้างความสำเร็จ” จะยึดมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน แสวงหาความสามารถหลักที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างตลาดของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นโดยบริษัทจะยังคงลงทุนในเทคโนโลยีหลัก เช่น ชิปเซ็ต อัลกอริธึม และสถาปัตยกรรมเครือข่าย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในด้านสำคัญ ๆ และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีมูลค่าสูง ที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาที่มั่นคงและรวมธุรกิจไว้ใน โค้งแรก ในขณะเดียวกัน บริษัทจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการขยายธุรกิจในด้านไอที พลังงานดิจิทัล และบ้านอัจฉริยะ เร่งการเติบโตทางธุรกิจในโค้งที่สอง และเพิ่มแรงผลักดันให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
 
นอกจากนี้ ZTE จะดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเร่งสะสมนวัตกรรมและการทำซ้ำโซลูชัน พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำธุรกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างแข็งขันกับลูกค้า อุตสาหกรรม และพันธมิตรทางนิเวศวิทยา โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความก้าวหน้าสู่อนาคตต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง